Αναμνηστικό ξύλινο κουτί αποθήκευσης που  μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σκαμπό.

Γαλάζιο

25χ25χ25