Κρύσταλλο με εκτύπωση φωτογραφίας. Δ.Α. 8Χ6 εκ. Χ.Ε. 7,8Χ5,8 εκ.