Κρύσταλλο για εκτύπωσης φωτογραφίας. Δ.Α. 12,7Χ9 εκ. Χ.Ε. 12,4Χ8,7 εκ.