ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ ΛΕΥΚΟΣ κουμπαράς. Δ.Α.7,5Χ9 εκ Χ.Ε 14,5Χ7,5εκ